'Tranen maken soms verre reizen, maar als ze bij je wangen aankomen, verzachten ze je zorgen'

 

Wat is contextuele hulpverlening?

Contextueel werken betekent dat jij niet gezien wordt als iemand die op zichzelf staat, maar  verbonden aan een groter geheel, jouw context. De huidige context zoals b.v. je  gezin, relatie, werk, maar  ook de context waar je in opgroeide, jouw gezin van herkomst. Dit neem je allemaal mee in de rugzak die je hebt. In het gezin waar je groot gebracht bent en waar een bloedband is, krijg je van alles mee wat je mede gevormd heeft. Dat kunnen mooie dingen en ook belemmerende dingen zijn. Er worden belangrijke familiezaken doorgegeven en dat gebeurt al generaties lang. Dat is nodig, om het leven door te geven, en het kan groei en ontwikkeling door de generaties heen opleveren. Maar het kan soms ook belastend zijn. Er kan sprake zijn van onrecht, in vele vormen. Denk aan omstandigheden zoals, armoede, ziekte,  overlijden, een handicap, fysiek geweld, seksueel misbruik en emotionele onveiligheid. Onrecht staat in de weg dat er niet meer gegeven kan worden wat er nodig is. Geven en ontvangen raken uit balans waardoor er weer nieuw onrecht ontstaat. De boodschappen die doorgegeven worden zijn dan niet meer constructief en helpend.

In het verleden kunnen dus mooie, maar ook moeilijke ervaringen liggen, onvervulde verlangens, onuitgesproken verwachtingen of teleurstellende relaties. Moet je daar dan maar mee leven?  Het is goed om te beseffen dat je invloed  kan hebben en daar  wellicht zelf de sleutel voor hebt. Dat vanzelfsprekendheden doorbroken kunnen worden en gevormd naar meer balans in de zorg voor elkaar en om meer vrijheid te ervaren. Dit levert niet alleen u meer op, maar is ook een investering voor de generaties die na u komen. Door samen naar het verleden te kijken vanuit de vorige generaties kan er meer ruimte ontstaan voor nu en in de toekomst.