'Tranen maken soms verre reizen, maar als ze bij je wangen aankomen, verzachten ze je zorgen'

 

Wat is contextuele hulpverlening?

Contextueel werken betekent dat jij niet gezien wordt als iemand die op zichzelf staat, maar verbonden aan een groter geheel, jouw context. De huidige context zoals bijv. je gezin, relatie, werk, maar ook de context waarin je opgroeide: jouw gezin van herkomst. Dit neem je allemaal mee in de rugzak die je hebt. In het gezin waar je groot gebracht bent en waar een bloedband is, krijg je van alles mee wat je mede gevormd heeft. Dat kunnen mooie dingen maar ook belemmerende dingen zijn. Er worden belangrijke familiezaken doorgegeven en dat gebeurt al generaties lang. Dat is nodig, om het leven door te geven, en het kan groei en ontwikkeling door de generaties heen opleveren. Maar het kan soms ook belastend zijn. Er kan sprake zijn van onrecht, in vele vormen. Denk aan omstandigheden zoals armoede, ziekte, overlijden, een handicap, fysiek geweld, seksueel misbruik en emotionele onveiligheid. Onrecht staat in de weg dat er niet meer gegeven kan worden wat er nodig is. Geven en ontvangen raken uit balans waardoor er weer nieuw onrecht ontstaat. De boodschappen die doorgegeven worden zijn dan niet meer constructief en helpend.

In het verleden kunnen dus mooie, maar ook moeilijke ervaringen liggen, onvervulde verlangens, onuitgesproken verwachtingen of teleurstellende relaties. Moet je daar dan maar mee leven? Het is goed om te beseffen dat je invloed kan hebben en daar wellicht zelf de sleutel voor hebt. Dat vanzelfsprekendheden doorbroken en gevormd kunnen worden naar meer balans in de zorg voor elkaar en om meer vrijheid te ervaren. Dit levert niet alleen ú meer op, maar is ook een investering voor de generaties die na u komen. Door samen naar het verleden te kijken vanuit de vorige generaties kan er meer ruimte ontstaan voor nu en in de toekomst.

ACT

ACT staat voor Acceptatie en Commitment Therapie. Kortgezegd komt het hierop neer dat het doel van ACT is een rijk en zinvol leven te krijgen terwijl je pijn accepteert die daar onvermijdelijk bijhoort. 

Vaak hebben mensen geen last van wie ze zijn, maar van wie ze van zichzelf moeten zijn 

Het is een therapie waarbij de actie centraal staat. Mensen leren het lijden te accepteren en een waardevolle invulling te geven aan hun leven. Het valt dus onder ervaringsgericht leren.

EMDR

EMDR staat voor 'Eye Movement Desensitization and Reprocessing'. Letterlijk vertaald betekent dit: 'door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken.' Het doel van EMDR is oude ervaringen en herinneringen aan gebeurtenissen te verwerken en daarmee de klachten te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen. EMDR zal ervoor zorgen dat de spanning, de psychische lading, die gekoppeld is aan de nare ervaring vermindert en vaak zelfs helemaal verdwijnt. 

EFT

EFT staat voor Emotionally Focused Therapy. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan! In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT worden de emoties als ingang gebruikt om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

Het patroon is de gezamenlijke vijand, niet de partner

In de therapie verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in je relatie. Als ware het een 'dans' waardoor je wordt meegesleept. Dit negatieve patroon is het probleem geworden in je relatie. Als EFT therapeut begin ik met het ontrafelen van dit patroon en van ieders aandeel in die 'dans'. Er wordt gekeken naar de logica in jullie stappen en zoeken naar de uitweg: de 'dans' is de gezamenlijke vijand, en niet je partner. Als je dat kunt zien dan ontstaat er ruimte voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Je ziet beter wat je zelf doet waarmee je je partner ongewild pijn doet, en je partner begint dat ook van zichzelf te zien. De sfeer tussen jullie verandert en er komt meer ruimte voor zachtheid en verbinding. Het fundament van de relatie wordt verstevigd en je durft elkaar meer te vertrouwen en emotioneel toe te laten. In de therapiesessies oefen je om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt. In plaats van op elkaars tenen te staan en uit de pas te lopen, zijn jullie straks in staat om echte verbinding te voelen.